Què és Open Data

Què és l'Obertura de Dades Públiques (OpenData)?

 

L'obertura de dades públiques - també conegut com a OpenData - consisteix en posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a aquesta informació per tal de fomentar la seva reutilització.

D’aquesta forma la societat —ciutadania, empreses i qualsevol institució— pot accedir-hi fàcilment per informar-se o per crear nous serveis augmentant el valor social i, si s’escau, també el valor comercial.

Així doncs, facilitar la informació pública en formats oberts per tal que tothom en pugui fer ús (OpenData) és anar més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la informació: és retornar a la societat les seves dades públiques i fomentar que les utilitzi per tot allò que desitgi.

Què es pot fer amb aquestes dades?

 

L'objectiu d'aquest Portal OpenData BCN és obrir aquelles dades públiques (que no estan subjectes a cap restricció legal) per a que la societat en faci qualsevol ús, respectant sempre les condicions d'ús.

Amb aquesta iniciativa es fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat, ja que tant els ciutadans com les empreses, o altres institucions, poden utilitzar la informació pública per desenvolupar serveis —de pagament o no— que complementaran els que els proporciona l'Administració.

Per tant, es poden fer tota mena de serveis, des del que ja s’anomena periodisme de dades fins a aplicacions que complementen els serveis públics.

En iniciatives semblants en altres administracions públiques s’han creat serveis relacionats amb el transport i la mobilitat de les persones (com per exemple InfoCarretera, un servei gratuït que informa, al mòbil, sobre l'estat del trànsit a les carreteres i ciutats del País Basc); serveis relacionats amb l’educació (un exemple és Schoolscope, un senzill servei que informa sobre la qualitat de l'educació en cada una de les escoles angleses i permet contrastar la informació); sobre la salut (una interessant iniciativa americana és l'Apps for Healthy Kids, un concurs de serveis pensats per promoure una vida saludable entre els nens); sobre la seguretat ciutadana (una aplicació americana per a mòbil molt coneguda és AreYouSafe? que mostra el grau de delinqüència en funció del lloc on sou); la transparència en el sector públic (el servei Dónde van mis impuestos? explica, de forma molt visual, les despeses anuals de l’Administració central de l’Estat i la Seguretat Social, tal com apareixen recollits en els pressupostos generals), etcètera. Les opcions són infinites.

Schoolscope

Schoolscope

Resumint, obrir les dades públiques permet reutilitzar-les en una infinitat de serveis que, en el fons, redunden en un millor servei a la ciutadania, que és del que es tracta...

Obertura de Dades Públiques a Barcelona

 

Per l'Ajuntament de Barcelona l'obertura de dades públiques consisteix en posar les dades públiques que posseeix l'Ajuntament (en qualsevol grau d'agregació) a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a aquests recursos informatius per tal de fomentar-ne la seva reutilització.

Definim una dada pública com aquella que s'ha registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'Ajuntament de Barcelona, (o per tercers per encàrrec de l'Ajuntament), excloent aquella que estigui subjecte a restriccions de privacitat, propietat, seguretat o bé aquella dada que la seva publicació podria infringir la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, o bé aquella dada que tingui regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

L'Ajuntament de Barcelona té el compromís d'anar ampliant les seves dades públiques obertes. En funció de criteris d'utilitat social, disponibilitat i cost d'obrir les dades es seleccionarà quines s'obriran i en quin ordre, considerant les recomanacions de la Comissió Europea en aquest sentit.

Els diferents actors de la societat – ciutadania, empreses i qualsevol institució – tenen el dret d'utilitzar aquests recursos informatius, accedir-hi fàcilment per consultar-los i/o per crear nous serveis augmentant el valor social i, si així ho desitgen, obtenint un valor comercial fruit d'aquestes (sempre segons els termes de les condicions d'ús).

Aquest projecte d'obertura de dades té els següents objectius principals:

 

  • Augmentar la transparència de l'Ajuntament posant les dades públiques a l'abast de tots els actors de la societat: ciutadania , empreses, institucions, per a que aquests puguin explotar-les per crear serveis i desenvolupar aplicacions.
  • Diagnosticar quines són les necessitats de la societat en quant a dades públiques obertes.
  • Potenciar la iniciativa d'obertura de dades públiques i promocionar la reutilització d'aquestes dades públiques.
  • Promocionar el teixit econòmic mitjançant aquesta iniciativa.

 

L'objectiu últim és universalitzar l'accés a les dades de la mateixa manera que el web actual ha universalitzat l'accés als documents.

Cerca dades obertes

Cerca avançada

Recomanats

Categoria

 

Ajuda'ns a millorar