Catàleg de Dades Obertes

Catàleg de Dades Obertes


Entreu les paraules clau per fer la cerca. Podeu fer ús també dels filtres laterals
Resultats
S'han trobat 100 resultats en la cerca realitzada
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV
Totes les adreces elementals (carrer-número), sense numeracions dobles (ex. 55-57) o agrupades
Tipus d'actualització: Mensual
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV

Noms oficials dels carrers i vies de la ciutat de Barcelona amb la codificació INE i la municipal.

Columnes:

Nom columna Descripció
CODI_VIA Codi de la via
CODI_CARRER_INE Codi del carrer segons INE
TIPUS_VIA Carrer, plaça, etc
NOM_OFICIAL Nom oficial del carrer
NOM_CURT Nom simplificat del carrer
NRE_MIN Número més baix
NRE_MAX Número més alt
Tipus d'actualització: Mensual
Formats disponibles
CSV

Catàleg de cartografia de l'Ajuntament de Barcelona ofert al web http://www.bcn.cat/cartobcn . És una descripió de cadascun dels productes accessibles des d'aquesta web

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLSX ODATA
Compravendes d'habitatges registrades. Nombre i preu
Tipus d'actualització: Trimestral
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV

Dades agregades per illa de cases amb informació provinent del Padró d'Habitants, urbanística i edificatòria, entre d'altres.

Columnes:

Nom columna Descripció
AEB
BARRI
CODI_ILLAI
DATA_DADES
DISTRICTE
HABITANTS
NOM_BARRI
NOM_DISTRICTE
NUM_ALTRES
NUM_LOCALS
NUM_PARC
NUM_PARKINGS
NUM_VIVENDES
SECC_CENS
SUP_CONS
SUP_LOCALS
SUP_SERVEIS
SUP_SOBRE_RASANT
SUP_SOL
SUP_SOTA_RASANT
Codi de l’Àrea Estadística Bàsica
Codi de barri
Codi d’illa
Data de les dades
Codi del districte
Número d’habitants
Nom del barri
Nom del districte
Número d’altres elements que no són locals, vivendes ni parkings
Número de locals
Número de parcel·les
Número de parkings
Número de vivendes
Codi de la Secció Censal
Superfície construida
Superfície que ocupen els locals
Superfície que ocupen els serveis
Superfície construïda sobre rasant
Superfície del solar
Superfície construïda sota rasant

 

Tipus d'actualització: Mensual
Formats disponibles
XLS XLSX ODATA CSV
Els habitatges cadastrals. Nombre de locals habitatge segons anys de construcció.Dades de l'impost de béns immobles a gener de cada any.
Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS ODATA CSV
Els habitatges cadastrals. Nombre de locals habitatge segons superfície. Dades de l'impost de béns immobles a gener de cada any.
Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS ODATA CSV
Els habitatges cadastrals. Tipus de propietari i nacionalitat del propietari. Dades de l'impost de béns immobles a gener de cada any.
Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie anual de la mitjana del preu de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2011. Distribució dels preus. (Base Barcelona=100). Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie anual de la mitjana del preu de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2011. Evolució anual (Base 2008=100). Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie anual de la mitjana del preu de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2011. Taxa de variació interanual. Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie anual del preu/m2 de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2011. Distribució dels preus. (Base Barcelona=100). Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie anual del preu/m2 de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2011. Evolució anual (Base 2008=100). Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie anual del preu/m2 de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2011. Taxa de variació interanual. Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie semestral del preu/m2 de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2012. Distribució dels preus. (Base Barcelona=100). Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS CSV

Estimació del preu de venda. Sèrie semestral del preu/m2 de venda dels habitatges de segona mà per barris. 2007-2012. Taxa de variació interanual. Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Evolució del preu de venda. Dades en euros. Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Evolució semestral (Base 2008=100). Canvi de font

Tipus d'actualització: Sèrie interrompuda

Aquest conjunt de dades conté un llistat de les més de 1600 fonts públiques de beure de la ciutat de Barcelona amb el codi de la font (numero únic que identifica cada font i es troba en una placa en la mateixa font), model o nom quan en tenen (les fonts singulars normalment tenen un nom determinat, en el cas que la font no tingui nom s'indica el model o nom comercial de cada fabricant), adreça (carrer i numero, o nom de l'espai públic on la font esta ubicada) i coordenades  expressades en mm. en el sistema de referència ETRS89.

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS XLSX ODATA CSV

Estimació del preu mig de venda dels habitages de segona mà en oferta (€/m2) del portal Idealista.com pels 73 barris de Barcelona.

A partir del 2013 s'empra la nova metodologia de mesura.

Tipus d'actualització: Anual
Etiquetes
· Activitats culturals i socials · Activitats industrials · Activitats musicals · Acústic · Addició de pisos · Addició de plantes · Adreça · Adreces · Adreces postals · Adreces postals · Aforament de locals · Aigua · Aire condicionat i calefacció · Alineació de carrers · Amarradors · Àmbits urbanístics · Antenes · Any 2007 · Any 2008 · Any 2009 · Any 2009 · Any 2010 · Any 2010 · Any 2011 · Any 2011 · Any 2012 · Any 2012 · Any 2013 · Any 2013 · Any 2014 · Any 2014 · Any 2015 · Any 2015 · Any construcció · Aparadors · Apartaments turístics · Ascensors · Atraccions · Balcons · Bany · Baranes · Baró de Viver · Baró de Viver · Barri · Barri · Barris de Barcelona · Barris de Barcelona · Bars musicals · BASE CARTOGRÀFICA · Base guia · Begudes alcohòliques · Bingos · Botigues de conveniència · Calderes · Calefacció · Can Baró · Can Baró · Can Peguera · Can Peguera · Canyelles · Canyelles · Carrerer · Carta arqueològica · Catàleg cartografia · Catàleg metadades · Centres de culte · Centres docents · Centres sanitaris · Circs · Ciutat Meridiana · Ciutat Meridiana · Claraboies · Cobertes · Coberts · Compra habitatges · Conservació de l'edifici · Conservació i manteniment d'edificis · Construccions poblament · Contaminació acústica · Contracte · Coronaments · Declaració de ruïna · Densitat d'establiments · Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou · Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou · Dipòsits d'aigua · Discoteques · Distància entre establiments · Districte · Districte de Gràcia · Districte de l'Eixample · Edificis · el Baix Guinardó · el Baix Guinardó · el Barri Gòtic · el Barri Gòtic · el Besòs i el Maresme · el Besòs i el Maresme · el Bon Pastor · el Bon Pastor · el Camp de l'Arpa del Clot · el Camp de l'Arpa del Clot · el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova · el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova · el Carmel · el Carmel · el Clot · el Clot · el Coll · el Coll · el Congrés i els Indians · el Congrés i els Indians · el Guinardó · el Guinardó · el Parc i la Llacuna del Poblenou · el Parc i la Llacuna del Poblenou · el Poblenou · el Poblenou · el Poble-sec · el Poble-sec · el Putget i el Farró · el Putget i el Farró · el Raval · el Raval · el Turó de la Peira · el Turó de la Peira · Enderrocs · Energia i telecomunicacions · Entresòls · Envasos no retornables · Equipaments de cementiris · ESCALA 5000 · Escales · Establiments comercials · Establiments culturals i de lleure · Establiments de concurrència pública · Establiments de degustació · Establiments de jocs d'atzar i recreatius · Establiments de menjar ràpid · Establiments de prostitució · Establiments de restauració · Establiments de serveis eròtics · Establiments de telecomunicacions · Establiments esportius · Establiments hotelers · Establiments residencials · Estacionament · Estat del trànsit · Exposicions · Façanes · Festes i fires · Fondària dels edificis · Font de la Guatlla · Font de la Guatlla · Fonts · Fort Pienc · Fort Pienc · Fulls UTM històric · Galeries d'art · Garatges i aparcaments · Gimnasos · Graf viari carrers · Guia urbana · Habitatge · HABITATGES · Habitatges familiars · Horaris comercials · Horta · Horta · Hostafrancs · Hostafrancs · Il·luminació · Illes · Immobles · Instal·lacions · Instal·lacions a la via pública · Instal·lacions de serveis · Institut Català del Sòl (INCASOL) · Interiors d'illa · Internet · la Barceloneta · la Barceloneta · la Bordeta · la Bordeta · la Clota · la Clota · la Dreta de l'Eixample · la Dreta de l'Eixample · la Font d'en Fargues · la Font d'en Fargues · la Guineueta · la Guineueta · la Marina de Port · la Marina de Port · la Marina del Prat Vermell · la Marina del Prat Vermell · la Maternitat i Sant Ramon · la Maternitat i Sant Ramon · la Nova Esquerra de l'Eixample · la Nova Esquerra de l'Eixample · la Prosperitat · la Prosperitat · la Sagrera · la Sagrera · la Salut · la Salut · la Teixonera · la Teixonera · la Vall d'Hebron · la Vall d'Hebron · la Verneda i la Pau · la Verneda i la Pau · la Vila de Gràcia · la Vila de Gràcia · la Vila Olímpica del Poblenou · la Vila Olímpica del Poblenou · l'Antiga Esquerra de l'Eixample · l'Antiga Esquerra de l'Eixample · Lavabos · les Corts · les Corts · les Tres Torres · les Tres Torres · Lloguer · Locals habitatge · Ludoteques · Magatzems · Mapa · Mapa base de vialitat · Mapa base guia · Mapa base topogràfic · Mapa d'àmbits · Mapa de la malla de fulls UTM · Mapa de retolació de carrers · Mapa parcel·lari · Mapa urbanístic · Marquesines · Mensual · Montbau · Montbau · Nacionalitat propietari · Navas · Navas · Nom de carrer · Nom de vial · Nombre de persones · Nombre d'habitacions · Numeració postal · Numero immobles · Numero plantes sobre rasant · Numero plantes sota rasant · Obres · Obres hidrografia · Ordenança annexa · Ordenança bàsica · Orografia i relleu · Pallols · Para-sols · Parets mitgeres · Patis · PDF · Pedralbes · Pedralbes · Piscines · Places de garatge · Places de toros · Planejament urbanístic · Planol · Plànol de la ciutat · Plànol urbanístic · Plantes baixes (arquitectura) · Port olímpic · Porta · Porta · Preu · Prostitució · Provençals del Poblenou · Provençals del Poblenou · Publicitat · Règim de tinença · Rehabilitació d'edificis · Residus · Rètols · Roquetes · Roquetes · Sagrada Família · Sagrada Família · Sales de conferències i de congressos · Sant Andreu · Sant Andreu · Sant Antoni · Sant Antoni · Sant Genís dels Agudells · Sant Genís dels Agudells · Sant Gervasi - Galvany · Sant Gervasi - Galvany · Sant Gervasi - la Bonanova · Sant Gervasi - la Bonanova · Sant Martí de Provençals · Sant Martí de Provençals · Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera · Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera · Sants · Sants · Sants-Badal · Sants-Badal · Sarrià · Sarrià · Semisòtans · Servei · Servei geogràfic (Geoservei) · Servei web · Serveis públics · Soterranis · Subdivisions d'habitatges · Subsòl · Superfície · Superfície mitjana · Superfície útil · Taula direle · Taules i cadires · Telèfon · Terrasses al carrer · Terrats i terrasses · Teulades · Tipologia · Tipus propietari · Topogràfic · Topogràfic històric · Toponímia · Toponímia millorada · Torre Baró · Torre Baró · Tram trànsit · Transport · Transports i serveis relacionats · Tribunes (edificis) · Trinitat Nova · Trinitat Nova · Trinitat Vella · Trinitat Vella · Usos sòl · Vallbona · Vallbona · Vallcarca i els Penitents · Vallcarca i els Penitents · Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes · Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes · Vegetació · Venda habitatges · Ventilació · Ventiladors d'extracció · Verdum · Verdum · Vilapicina i Torre Llobeta · Vilapicina i Torre Llobeta · Voladissos · Xarxa topogràfica municipal · Xemeneies
X
No s'han trobat resultats
Temes
Recursos