Catàleg de Dades Obertes

Catàleg de Dades Obertes


Entreu les paraules clau per fer la cerca. Podeu fer ús també dels filtres laterals
Resultats
S'han trobat 48 resultats en la cerca realitzada
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV
Adreces elementals i la seva relació amb la secció censal INE corresponent
Tipus d'actualització: Mensual
Formats disponibles
CSV
Base de dades de les despeses del pressupost prorrogat mostrats al màxim nivell per partida.
Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
CSV
Base de dades dels ingressos del pressupost prorrogat mostrats al màxim nivell per partida.
Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
CSV

Base de dades de les despeses del pressupost mostrats al màxim nivell per partida.

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
CSV

Base de dades dels ingressos del pressupost mostrats al màxim nivell per partida.

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
RDF

Catàleg de les dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona (OpenData BCN) on s'informa de dades de l'Administració,  Economia i Empresa,  Ciutat i Serveis  , Població i Territori.

Tipus d'actualització: Immediata
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV
El personal municipal que vulgui exercir una segona activitat pública, o una activitat privada, ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat. El dataset conté la relació del personal de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i les seves entitats públiques empresarials que té autoritzat l’exercici d’aquesta segona activitat a la data d'actualització.
Tipus d'actualització: Semestral
Formats disponibles
XLS ODATA CSV

Informació del compliment dels objectius derivats de la normativa en estabilitat pressupostària.

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV
Llistat de tots els contractes per valor (sense IVA) inferior a 18.000€, en el cas de contractació de serveis i subministraments, i a 50.000€, en el cas d’obres, que han subscrit l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals. Es facilita la informació dels contractes que s’han adjudicat en el període corresponent i de l’import total adjudicat, independentment de l'excercici en el que efectivament es produirà la despesa. Les dades del 2014 corresponen únicament als contractes de l'Ajuntament de Barcelona; a partir del 2015 s'inclouen també els contractes menors de les entitats municipals.
Tipus d'actualització: Trimestral
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV

Informació bàsica sobre els costos de les diferents campanyes de publicitat encarregades per l’Ajuntament i les seves entitats municipals, desglossada per ordenant, campanya i mitjà de difusió.

Tipus d'actualització: A petició del negoci
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV

Dades de la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona i de les seves entitats municipals: nombre d'empleats, gènere, tipus de vinculació laboral i la seva classificació. Es comptabilitzen només els llocs ocupats; no es tenen en compte possibles vacants pendents de cobrir.

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XML
El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat. La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).
Tipus d'actualització: Diària
Formats disponibles
CSV XML

Dades dels càrrecs electes, comissionats i gerents del Govern Municipal de la ciutat de Barcelona

Tipus d'actualització: A petició Alcaldia
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV
Dades dels alliberaments sindicals de l’Ajuntament i les seves entitats municipals: nombre de persones, hores sindicals utilitzades, i costos generats per a l’Administració municipal.
Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLSX ODATA CSV

Divisions administratives de la ciutat de Barcelona: districtes, barris i altres.

Columnes:

Nom columna Descripció
CODI_DIVISIO_TERRITORIAL Codi de la divisió territorial
NOM_DIVISIO_TERRITORIAL Nom de la divisió territorial
CATEGORIA_DIVISIO Categoria de la divisió
CODI_DIVISIO_TERRITORIAL_PARE Si aplica, CODI pare
URL_FITXA_DIVISIO_TERRITORIAL URL per descarregar la fitxa del districte
Tipus d'actualització: A petició Alcaldia
Formats disponibles
XLS CSV

Eleccions al Parlament Europeu. % sobre electors

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS CSV

Eleccions al Parlament Europeu. % sobre votants

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS CSV
Eleccions al Parlament Europeu. Absoluts
Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS XLSX ODATA CSV

Eleccions Autonòmiques. % sobre electors

Tipus d'actualització: Anual
Formats disponibles
XLS XLSX ODATA CSV

Eleccions Autonòmiques. % sobre votants

Tipus d'actualització: Anual
Etiquetes
· Abocadors · Acampades · Actes públics · Activitats a la via pública · Activitats classificades · Activitats culturals i socials · Activitats esportives · Activitats industrials · Activitats innòcues · Activitats mineres · Activitats musicals · Activitats nuclears i radioactives · Activitats ramaderes · Addició de pisos · Addició de plantes · Administració electrònica · Adreces · Aforament de locals · Agències de transport · Aigües residuals · Aire condicionat i calefacció · Albergs de joventut · Aliments · Aliments per a animals · Alineació de carrers · Amarradors · Amfibis · Animals · Animals abandonats · Animals domèstics · Animals morts · Animals perillosos · Animals salvatges · Antenes · Any 2007 · Any 2008 · Any 2009 · Any 2010 · Any 2010 · Any 2011 · Any 2012 · Any 2012 · Any 2014 · Any 2015 · Any 2015 · Any 2016 · Aparadors · Apartaments turístics · Aquaris · Ascensors · Assetjament · Atraccions · Autoserveis · Balcons · Bancs públics · Baranes · Baró de Viver · Baró de Viver · Barri · Barri · Barris de Barcelona · Barris de Barcelona · Bars musicals · Begudes alcohòliques · Bicicletes · Bingos · Botigues annexes a gasolineres · Botigues de conveniència · Calderes · Campanyes publicitat institucional · Can Baró · Can Baró · Can Peguera · Can Peguera · Canyelles · Canyelles · càrrecs electes · Càrrega i descàrrega · Carrerer · carrers · Catàleg Open Data · Centres comercials · Centres de culte · Centres docents · Centres sanitaris · Circs · Circulació · Ciutat Meridiana · Ciutat Meridiana · Civisme · Claraboies · Clavegueram · Cobertes · Coberts · Comerç a l'engròs · Comerç al detall · Comerç de proximitat · comissionats · Compatibilitats · Compliment objectius · Conservació i manteniment d'edificis · Contaminació acústica · Contaminació atmosfèrica · Contractació · Contractació menor · Contractació pública · Convenis vigents · Coronaments · Declaració de ruïna · Densitat d'establiments · Deposicions d'animals · Despeses · Deute · Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou · Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou · Dipòsits d'aigua · Discoteques · Discriminació · Distància entre establiments · Districte de Ciutat Vella · Districte de Gràcia · Districte de l'Eixample · Districte de les Corts · Districte de Sant Andreu · Districte de Sant Martí · Districte de Sarrià - Sant Gervasi · Districte d'Horta-Guinardó · Divisions · Divisions administratives · Donar menjar als animals · Edificis · el Baix Guinardó · el Baix Guinardó · el Barri Gòtic · el Barri Gòtic · el Besòs i el Maresme · el Besòs i el Maresme · el Bon Pastor · el Bon Pastor · el Camp de l'Arpa del Clot · el Camp de l'Arpa del Clot · el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova · el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova · el Carmel · el Carmel · el Clot · el Clot · el Coll · el Coll · el Congrés i els Indians · el Congrés i els Indians · el Guinardó · el Guinardó · el Parc i la Llacuna del Poblenou · el Parc i la Llacuna del Poblenou · el Poblenou · el Poblenou · el Poble-sec · el Poble-sec · el Putget i el Farró · el Putget i el Farró · el Raval · el Raval · el Turó de la Peira · el Turó de la Peira · Elements urbans · Encomanes · Enderrocs · Entitats · Entresòls · Envasos no retornables · Equipaments de l'Administració · Escales · Escampar publicitat · Espais i vies públiques · Estabilitat pressupostària · Establiments comercials · Establiments comercials turístics · Establiments culturals i de lleure · Establiments de canvi de moneda · Establiments de concurrència pública · Establiments de degustació · Establiments de jocs d'atzar i recreatius · Establiments de menjar ràpid · Establiments de prostitució · Establiments de restauració · Establiments de serveis eròtics · Establiments de telecomunicacions · Establiments esportius · Establiments hotelers · Establiments residencials · Estacionament · Esterilització · Estudis · Evolució · Exposicions · Façanes · Festes i fires · Fleques · Fondària dels edificis · Font de la Guatlla · Font de la Guatlla · Fonts · Fort Pienc · Fort Pienc · Frigorífics · Gàbies · Galeries comercials · Galeries d'art · Garatges i aparcaments · Gats · gerents · Gestió econòmica administrativa · Gimnasos · Gossos · Gossos de seguretat · Gossos pigall · Grans magatzems · Higiene personal · Hipermercats · Horaris comercials · Horta · Horta · Hostafrancs · Hostafrancs · Il·luminació · Incendis · Indicadors · Indigents · INFORMES · Ingressos · Instal·lacions a la via pública · Instal·lacions de serveis · Interiors d'illa · Jocs a l'aire lliure · la Barceloneta · la Barceloneta · la Bordeta · la Bordeta · la Clota · la Clota · la Dreta de l'Eixample · la Dreta de l'Eixample · la Font d'en Fargues · la Font d'en Fargues · la Guineueta · la Guineueta · la Marina de Port · la Marina de Port · la Marina del Prat Vermell · la Marina del Prat Vermell · la Maternitat i Sant Ramon · la Maternitat i Sant Ramon · la Nova Esquerra de l'Eixample · la Nova Esquerra de l'Eixample · la Prosperitat · la Prosperitat · la Sagrera · la Sagrera · la Salut · la Salut · la Teixonera · la Teixonera · la Vall d'Hebron · la Vall d'Hebron · la Verneda i la Pau · la Verneda i la Pau · la Vila de Gràcia · la Vila de Gràcia · la Vila Olímpica del Poblenou · la Vila Olímpica del Poblenou · l'Antiga Esquerra de l'Eixample · l'Antiga Esquerra de l'Eixample · les Corts · les Corts · les Tres Torres · les Tres Torres · LGEP i LOEPSF · Llista d'equipaments de companyies de serveis · Llistat webs municipals · Ludoteques · Magatzems · Mapa temàtic de divisions administratives · Marquesines · Medi ambient · Mendicitat · Mercats · Meublés · Modificacions crèdit · Modificacions i pròrrogues de contractes · Monopatins · Montbau · Montbau · Músics del carrer · Navas · Navas · Necessitats fisiològiques · Neteja · Neteja de vehicles · Obres · Ocells · Ocupació dels espais i les vies públiques · Oferta pública · Ordenança annexa · Ordenança bàsica · Ordenança consolidada · Ordenances municipals · Pallols · Pancartes · Para-sols · Parcs zoològics · Parets mitgeres · Participació · Passeigs · Patis · Patrimoni · Pedralbes · Pedralbes · Peixos d'aquari · Perfil · Pesos i mesures · Pirotècnia · Piscines · Places · Places de toros · Plantes baixes (arquitectura) · Plantilla · Platges · Port olímpic · Porta · Porta · Pressupost · Pressupost Consolidat inicial · Pressupost Liquidat · Prostitució · Prostitució al carrer · Provençals del Poblenou · Provençals del Poblenou · Provisió · Publicitat · Publicitat directa a les bústies · Publicitat en els vehicles · Rampes · Recollida d'animals · Recursos humans · Registre censal d'animals de companyia · Registre convenis · Rehabilitació d'edificis · Relació contractistes Ajuntament · Rèptils · Residus · Resum trimestral contractació · Rètols · Roquetes · Roquetes · Sacrifici d'animals · Sagrada Família · Sagrada Família · Sales de conferències i de congressos · Sanitat i salut pública · Sant Andreu · Sant Andreu · Sant Antoni · Sant Antoni · Sant Genís dels Agudells · Sant Genís dels Agudells · Sant Gervasi - Galvany · Sant Gervasi - Galvany · Sant Gervasi - la Bonanova · Sant Gervasi - la Bonanova · Sant Martí de Provençals · Sant Martí de Provençals · Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera · Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera · Sants · Sants · Sants-Badal · Sants-Badal · Sarrià · Sarrià · Seccions censals · Semisòtans · Servei geogràfic (Geoservei) · Servei web · Sindicats · Soterranis · Subdivisions d'habitatges · Subsòl · Subvencions · Supermercats · Superserveis · Taula direle sec cens · Taules i cadires · Terraris · Terrasses al carrer · Terrats i terrasses · Teulades · Torre Baró · Torre Baró · Transferències · Transparència · Transport de mercaderies · Transport públic · Tribunes (edificis) · Trinitat Nova · Trinitat Nova · Trinitat Vella · Trinitat Vella · Vallbona · Vallbona · Vallcarca i els Penitents · Vallcarca i els Penitents · Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes · Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes · Vehicles · Venda ambulant · Ventilació · Ventiladors d'extracció · Verdum · Verdum · Vilapicina i Torre Llobeta · Vilapicina i Torre Llobeta · Violència · Voladissos · Voreres · Xemeneies
X
No s'han trobat resultats
Temes
Recursos